Vịnh cảnh hoàng hôn

Tác giả:

Còn trời, còn đất, hãy còn ta.
Chân cứng lo chi bóng xế tà,
Nhớ mẹ thêm rầu khi sớm tối
Thương con nào quản nỗi gần xa.
Dám sai lời hẹn cùng non nước,
Cũng gượng vui cười với cỏ hoa
Phong cảnh buồn trông nơi đất khách,
Chiều hôm lác đác hạt mưa sa.
Nguồn: tạp chí “Sông Hương” số 5/1997 và “Tác phẩm mới” năm 1997

Thảo luận cho bài: "Vịnh cảnh hoàng hôn"