Vịnh Cảnh Xuân

Tác giả:

Vịnh Cảnh Xuân

 Lê Xuân Tình


Uống trà ăn mứt ngắm mai,
Vui Xuân thử hỏi có ai bằng mình.
Ngâm thơ họa cảnh hữu tình,
Trà thơm mứt ngọt mai xinh tuyệt vờị

Garland tx chiều buồn2002

 

Thảo luận cho bài: "Vịnh Cảnh Xuân"