Vịnh chung

Tác giả:

Năm ba thằng ngọng đứng xem chuông
Nó bảo nhau rằng ấy ái uông
(Quế Sơn thi tập)

Nguyên văn lời Dẫn bằng chữ Hán:
Nhị tam nhân xuất Chung thi dĩ uông vận
Vài ba người ra đề vịnh thơ “Quả chuông”, lấy vần “uông”

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008

Thảo luận cho bài: "Vịnh chung"