Vịnh con đường

Tác giả:

Vịnh con đường

 Nguyen Tom


Con đường đâu có quạnh hiu
Vàng trưa óng ả chim liu ríu tình
Hai hàng cây vẫn một mình
Trời xanh chớt nhả in hình song song

 

Thảo luận cho bài: "Vịnh con đường"