Vĩnh cửu

Tác giả:

Em chợt hiện như một chiều cổ đại
Vườn nhạt mùa hoa lải rải mưa xưa
Bếp nguội chớp bùng tâm lửa lại
Vĩnh cửu xanh soi một mải tình

Thảo luận cho bài: "Vĩnh cửu"