Vĩnh Cửu

Tác giả:

Thời gian trôi đi, trôi mãi không về, không về,

Thời gian đi tìm thời gian.
Giòng sông trôi đi, trôi mãi không về, không về,
Giòng sông đi tìm biển xanh.

Lời nào không nói,
Tình nào không thôi,
Thơ nào không gởi,
Buồn nào không nguôi,

Người đi ra đi, đi mãi không về, không về,
Bàn tay đi tìm bàn tay.
Tình yêu cho em nay đã không còn, không còn,
Niềm đau tan theo thời gian,
Niềm đau tan theo thời gian…

Thảo luận cho bài: "Vĩnh Cửu"