Vịnh hoa thuỷ tiên

Tác giả:

Chất bạch thần thanh uẩn lý hoàng,
Tiêu tiêu độc lập thuỷ vi hương.
Nhân gian mạn tự khoa kim ốc,
Tiên tử nguyên lai hiệu ngọc đường.
Liên chúc dạ thâm hàn kiến ảnh,
Lan đài xuân hiểu đạm di hương.
Cách lâm hà sự tranh hồng tử,
Tằng dữ đông quân kết Tố Phương.

Dịch nghĩa

Cái chất thì trắng, cái thần thì trong, giữa lại ngậm vàng,
Ong óng đứng một mình, lấy nước làm làng.
Người đời thường (tự cho là đẹp) tự khoe khoang là nhà vàng không?
Chớ người tiên này thì nguyên hiệu là “nhà ngọc” đấy.
Đêm khuya trời lạnh lẽo là dường nào, thế mà soi đuốc sen lên thì thấy bóng hoa thuỷ tiên ta vẫn đó.
Ngày xuân mới rạng, đã thoang thoảng đưa hương tới đàn lan.
Ở trong rừng sâu (ai đâu biết đến) việc gì mà cũng tranh hồng tranh tía (với trăm hoa)
(Chỉ vì) đã trót cùng chúa xuân nguyền chữ “vốn thơm” với nhau

 

Nguồn: Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

Thảo luận cho bài: "Vịnh hoa thuỷ tiên"