Vịnh mai 詠梅 • Vịnh cây mai

Tác giả:

Thử tử bất tri hà xứ lai,
Tiểu viên cách tuế ngẫu nhiên tài.
Diệp do vị phát hoa tranh phát,
Hoa ký bất khai diệp thuỷ khai.
Oái uý dĩ phi quần thảo ngũ,
Thanh phân ưng thị bách hoa khôi.
Tuý ông thần tịch sổ tương uỷ,
Thế mạc tử tri chân khả ai.

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Chẳng hay gốc tích nơi nào?
Ngẫu nhiên năm trước, trồng vào vườn ta.
Lá chưa mọc, đã đầy hoa,
Hoa tàn lá mới rườm rà đua tươi.
Xanh tươi hơn mọi cây rồi,
Mà hương thanh lại khác vời trăm hoa.
Ông say hôm sớm mặn mà,
Người đời hờ hững, thực là đáng thương.

Thảo luận cho bài: "Vịnh mai 詠梅 • Vịnh cây mai"