Vịnh Mùa Hè

Tác giả:

Vịnh Mùa Hè

 Nguyễn Khuyến


Biếng trông trời hạ nước non xa,
Ý khí ngày thường nghĩ đã trơ
Cá vượt khóm rau lên mặt nước
Bướm len lá trúc lượn rèm thưa
Thơ Đào cửa miệng đưa câu rượu
Xóm Liễu quanh khe chịu tiếng khờ
Nhân hứng cũng vừa toan cất chén
Sấm đông rầm rập gió nồm đưa

Tác giả tự dịch bài “Hạ nhật ngẫu hứng”

 

Thảo luận cho bài: "Vịnh Mùa Hè"