Vịnh nhàn cư

Tác giả:

Mặc ai xe ngựa, mặc ai hèo,
Ngồi tựa hiên mai, vắt tréo kheo.
Bầu rót rượu tiên mời bạn cũ,
Tay nâng thuốc thánh chữa dân nghèo.
Thơ ngâm “Lương phủ” người ngoại núi,
Đàn gảy “Cao sơn” khách ngọn đèo.
Mấy thuở thái bình nay lại gặp,
Vỗ tay đua nhịp tính tình cao.
Sách “Dương Khuê” (GS. Nguyễn Duy Diễn, NXB Nguồn Sống, 1969) chép tác giả bài này là Dương Khuê, với tiêu đề “Tự vinh”.

Thảo luận cho bài: "Vịnh nhàn cư"