Vĩnh Viễn Mẹ Không Ngồi Khóc Trước Biển Đông

Tác giả:

Vĩnh Viễn Mẹ Không Ngồi Khóc Trước Biển Đông

 Muoi_Man_Gung_Cay


Không bao giờ ngừng lại cuộc gian lao
Mảnh đất mong manh cơn gió quật
Như chiếc khăn cuốn vào nguy biến
Máu xương nào còn mặn dưới biển Đông.

Em bé nhỏ, em hiểu được gì không?
Những bàn tay kẻ thù hung hãn quá
Những hứa hẹn, thề bồi đơn giản lạ
Áo đất mẹ may bay rách trong chiều.

Ta phải trở về nguyên vẹn cũ, em yêu
Những bước chân đã sẵn sàng đi nữa
Bàn tay thô sẽ cùng em đập cửa
Để vĩnh viễn mẹ không ngồi
khóc trước biển Đông.

mmgc 

 

Thảo luận cho bài: "Vĩnh Viễn Mẹ Không Ngồi Khóc Trước Biển Đông"