Vịt trời Hồ Tây

Tác giả:

Chú vịt trời Hồ Tây
Yêu màu hoa súng tím
Muốn bay mà chẳng bay
Làm nước hồ xao xuyến.

Thảo luận cho bài: "Vịt trời Hồ Tây"