Võ-bị Hành Khúc

Tác giả:

Nhịp đi – 2/4 – C ]

Ta đoàn sinh-viên Võ – Bị Việt – Nam
Đồng hát khúc ca quân hành
Đoàn sinh viên ta siết chặt dây thân ái
Gieo khắp đó đây những mầm sống vui

ĐK:
Đồng thanh ca ta vui hát lên
Dù gian nan qua bao khó khăn
Đoàn sinh viên ta vui tiến lên đi lên đi lên
đi Ta đoàn sinh viên họp đoàn vui sống

Gieo khắp đó đây khúc ca thanh bình

[ => Đồng thanh ca ….. ]

Thảo luận cho bài: "Võ-bị Hành Khúc"