Vô Cùng (*)

Tác giả:

Dẫu chất ngất thương đau, dấu nước mắt __ __

thì đời ta vẫn là mất nhau
Dẫu gắng hết mai sau, dẫu cố quên nhau,
Tình.. vẫn.. bao.. la sầu !

Nhớ mãi những hôm xưa, sống với những ước mơ
Những ước muốn hôm nay đành.. tan.. vỡ

Hãy uống nữa đi anh, hãy uống mãi đi anh…
x x chúc nhau cố quên cuộc tình
….

 

Thảo luận cho bài: "Vô Cùng (*)"