Vô Cùng

Tác giả:

Vô Cùng

 Ngọc Dung


Ta đi hoang một đêm

Em giận ta một kiếp

Ta đi hoang

một đời

Mẹ vẫn thứ tha

Cái nghịch lý

Vẫn là điều nghịch lý

Cái vô cùng,

muôn thuở vẫn mông lung

Cái vô cùng,

muôn thuở vẫn vô cùng

 

Thảo luận cho bài: "Vô Cùng"