Vô Đề 1

Tác giả:

Vô Đề 1

 Joseph Huỳnh Văn


Trời xanh ngập ngừng như muốn nói
Ngàn năm ấp úng dáng mây trôi
Lòng tôi e có chi muốn hỏi
Muôn thu ngơ ngác đứng bên đời…

 

Thảo luận cho bài: "Vô Đề 1"