Vô Đề 1

Tác giả:

Thu đi giọt nắng bên thềm
Tuyết băng về đợi ngoài hiên lặng thầm
Mình ta hoài phố trầm ngâm
Giọt cà phê đắng hát rong giữa đời

Thảo luận cho bài: "Vô Đề 1"