Vô Đề 2

Tác giả:

Mưa về vội quá mưa mình ơi
Để lại riêng ta giữa chốn đời
Phố đông nhòa nhạt còn hư ảo
Giọt đắng vẫn còn rơi lại rơi ….

Thảo luận cho bài: "Vô Đề 2"