Vô Đề 3

Tác giả:

Mưa cứ rơi và nắng cứ phai
Sóng cuốn về đâu tháng ngày dài
Bóng thuyền mơ xa từ độ ấy
Đàn tìm muôn lối giọt thiên thai …

Thảo luận cho bài: "Vô Đề 3"