Vô Đề 4

Tác giả:

Thôi thì tình hãy ngủ quên
Cơn mưa giăng lối môi mềm tìm đâu
Duyên nay đã lỡ nhịp cầu
Mình anh lẻ bóng ai sầu cho ai …

Thảo luận cho bài: "Vô Đề 4"