Vô Đề

Tác giả:

Vô Đề

 Yến Lan


Nuối tiếc làm chi chiếc gậy tà
Tám mươi nào ngại phải đi xa
Ghé chân bên giậu anh hàng xóm
Chẳng lẽ mình ta dắt lấy ta 

 

Thảo luận cho bài: "Vô Đề"