Vô Đề

Tác giả:

Vô Ðề

 Gót Hồng


Lời ru buồn êm êm bên bờ cát
Nắng hạ vàng lóng lánh ướt mi cong
Ôm gối mộng thu hồn vào ngõ mộng
Thả tan theo chiếc lá úa mênh mông…

 

Thảo luận cho bài: "Vô Đề"