Vỡ Đê

Tác giả:

Thông tin truyện

Tác giả:

Thể loại:

Nguồn:Sưu tầm

Trạng thái:

Chương mới nhất "Vỡ Đê"

Xuất bản năm 1936 của Vũ Trọng Phụng

Thảo luận cho bài: "Vỡ Đê"