Vô đề (I)

Tác giả:

Con tắc kè rắc lên vọng gác thời gian
Đâu chỉ tiếng nấc
Em có nghe trong tiếng lá bay nghiêng
Có cả tiếng cựa mình tắc kè chờ hoa nở
Từng canh, từng canh hương tỏa
Không! Chẳng gì có thể mất
Chẳng gì đã chết
Giữa đất nghĩa, trời nhân
Trừ cái phũ phàng
Muôn đời chôn cất.
“Những bài thơ mới tìm thấy của Lưu Trọng Lư” – báo Người lao động.

Thảo luận cho bài: "Vô đề (I)"