Vô đề (II)

Tác giả:

Người thì vì Tổ quốc cơ cực
Người thì vì chồng nặng gánh đau thương
Người thì vì con trái tim luôn co thắt
Chao ôi
Mỗi người Việt mình nước mắt
đủ chảy thành sông.
“Những bài thơ mới tìm thấy của Lưu Trọng Lư” – báo Người lao động.

Thảo luận cho bài: "Vô đề (II)"