Vô Đề Khúc Thứ Sáu

Tác giả:

Vô Đề Khúc Thứ Sáu

 Miên Du


Trăng lạnh chìm trong đáy bể khơi
Sông dài ôm núi đá chơi vơi
Bóng trăng mờ dấu chân trên cát
Sông núi gối đầu, thương nhớ ơi!

(CA 06/10/02)

 

Thảo luận cho bài: "Vô Đề Khúc Thứ Sáu"