Vô Lệ

Tác giả:

Vô Lệ

 Hoàng Lãng


Vô Lệ
Đáp bài thơ ‘‘NGƯỜI ƠI” của Tâm Vô Lệ

Nước mắt
Chưa kịp lau khô
Con tạo xoay vần
Khéo, ồ vỡ thêm.

Đêm trường
Tựa cửa ruột mềm
Nhớ mong cũng chỉ
Rơi thêm ngọc trời

Đau thay,
Vừa mới đó thôi
Bỗng dưng
Vô lệ
Chia đời
Làm hai

Một người
Vùi với cơn say.
Một người mắt đỏ
Mỏi tay níu người

Hạ đi
lạnh lắm ai ơi
Thu về
Lá vỡ đắng môi gọi tình

Lòng nhau ta
Nhớ lòng mình.
Ừ thôi thì chịu
Làm thinh mà về

Hắt hiu
Gió
Động
Nẻo mê …….

Hoàng Lãng
– Đăng lại với sự đồng ý của Thư Viện Việt Nam – 

 

Thảo luận cho bài: "Vô Lệ"