Vô Lượng Tâm

Tác giả:

Rumba = 85
Mẹ ơi đại lượng từ bi
Thương đàn con dại mẹ đi khắp trời
Ngẩng lên ánh sáng đẹp ngời
Lắng tâm tư khắc ghi lời Mẹ trao

Mẹ ơi! lòng Mẹ biển sâu
Núi mòn, sông cạn, mẹ đâu cạn lòng
Án Ma Ni Bát Di Hồng
Chắp tay về Mẹ mà lòng yên vui

Dẫu bão táp dập vùi trôi nổi
Đời bất bình ngàn nỗi khó khăn
Vững lòng về với chân tâm
Sóng mênh mông, bể trầm luân xá gì

Mẹ ơi! đại lượng từ bi
Ba ngàn thế giới hằng ghi tình Người
Mẹ như trăng sáng tuyệt vời,
Cho đàn con dại một trời yêu thương

Mẹ ơi, một cuộc bể dâu
Ta bà muôn kiếp, khổ đau chập chùng
Biển vô minh, sóng chập chùng
Chắp tay về Mẹ mà lòng yên vui …

Thảo luận cho bài: "Vô Lượng Tâm"