Vó Ngựa Giang Hồ (Le galop des cavaliers d’aventures)

Tác giả:

(sáng tác năm 1948, HƯƠNG Mộc Lan xuất bản năm 1949.)
Nhịp Vó Câu
Đường trường gió sương gập ghềnh vó câu ào ào lá rơi
Đem thân nam nhi hồ hải đó đây rèn nung chí trai
Bao nhiêu tiết thu chờ mong chúng ta vùi lấp máu tang
Vương khắp nhà Nam
Maestoso
Núi rừng oai hùng như nghiêng mình trước muôn lòng phấn đấu
Bóng chiều mơ màng như thiết tha bao người trai ra đi
Trở lại nhịp nhàng
Tiến lên đi ! Tiến lên đi !
Tiến lên nhanh , còn ngại ngùng chi vó câu nhịp nhàng rập ràng
Tiến lên đi ! Tiến lên đi !
Quyết say sưa thề ước đem non sông qua nơi nguy nàn
Rallentando
Trông nước non u buồn, khắp nơi lầm than
Gió sầu vương não nề, bóng người ra đi
Ôi núi sông Lạc Hồng tháng ngày chờ mong
Ta đoàn quân tiến lên, quyết không sờn gan
Maestoso
Núi rừng oai hùng như nghiêng mình trước muôn lòng phấn đấu
Bóng chiều mơ màng như thiết tha bao người trai ra đi
Cương quyết
Ngày về hát khúc khải hoàn thắm tươi đoàn người sống vui
Nhưng nay núi sông chờ mong chúng ta nhịp nhàng vó câu
Tiến bước vó câu gập ghềnh, vó câu chiều về hát vang
Đây người Việt Nam ! (Hết)

Thảo luận cho bài: "Vó Ngựa Giang Hồ (Le galop des cavaliers d’aventures)"