Vợ Thợ Nhuộm Khóc Chồng

Tác giả:

Vợ Thợ Nhuộm Khóc Chồng

 Nguyễn Khuyến


Thiếp kể từ lá thắm xe duyên,
khi vận tía lúc cơn đen,
điều dại điều khôn nhờ bố đỏ.
Chàng ở dưới suối vàng nghĩ lại,
vợ má hồng con răng trắng,
tím gan tím ruột với ông xanh.

 

Thảo luận cho bài: "Vợ Thợ Nhuộm Khóc Chồng"