Vô thường

Tác giả:

Vô thường

 Không Quán


  

 

Tổ Đạt Ma

Vô thường

Này em ơi
Trong đời sống
Có khi nào mà lại không buồn …
Có khi nào mà lại không vui …

Này em …
Từng ngày qua,
Thời gian và dĩ vãng,
Những kỷ niệm, cho dù đẹp nhất
Rồi cũng mất mát, phai tàn …
(Mà dòng đời vẫn bình thản trôi đi.)

Bèo giạt …
Bến sông
Sầu lãng đãng

Tịch dương …
Hoang vắng
Nắng chiều hôm

Liêu lang*
Hành dị**
Sầu tiễn biệt

Bồ đào
Hồng tửu
Túy mộng nhân

Bụi trần
Phất qua
Ngày rất lạ

Chợt hát
Nhân gian
Thoáng vô thường.
Không Quán
*Phiêu lãng (Cảm lãm thụ-橄榄树)
** Tri nan hành dị (thuyết của Tôn Trung Sơn)

 

 

Thảo luận cho bài: "Vô thường"