Vô Thường

Tác giả:

Đêm đêm nghe bước thời gian nhẹ lướt
từng sợi rơi rơi như trả cho đời
Từng hạt sương sa trên lá trên hoa
tan giữa mênh mông vào cõi hư không

Đêm đêm nghe tiếng thời gian suy biến
từng chồi măng non thay kiếp tre già
Từng lời yêu thương như khói như sương
tan giữa hư không vào cõi vô cùng

Rồi một ngày nào ta có mất nhau
giọt lệ nào cho ta giữ mãi nhau
Sao ta không nói vạn lời yêu thương
bùng cháy đôi môi ngày mới yêu nhau

Anh đâu có biết lòng em tha thiết
một vòng tay êm mắt ướt môi mềm
Thật nhiều nghe anh cho tiếc cho nhau
năm tháng qua mau đời vốn vô thường !

Thảo luận cho bài: "Vô Thường"