Vô Thường

Tác giả:

Vô Thường

 Hương Việt


Họa bài “TÂM Thức”

Ta Bà uế độ chốn vô thường
Bã đời danh lợi tợ hơi sương
Lắng tâm để thấy vô biên cõi
Xả bỏ mọi điều hết vấn vương

Mặt nhựt trời Tây rám ánh chiều
Sống đời quạnh quẻ nếm cô liêu
Cháo rau hai bửa vui bần đạo
Lặng ngắm trời trong một cánh diều

Hợp tan tan hợp sinh ly mãi
Tứ đại vô thường có đáng chi
Lắng lòng để thấy trời cao rộng
Tranh chấp ghét thương mãi ích gì?!

Phật hạnh đạo quang tỏa sắc vàng
Ta Bà Uế Độ hợp rồi tan
Một mình tĩnh lặng soi tâm thức
Lắng đục thành trong thoát hổn man

Sanh tử sáu đường lên lại xuống
Thân tâm an định chẳng chi bàn
Một niệm Di Đà vô chướng ngại
Cực Lạc bên mình giữa thế gian 

 

Thảo luận cho bài: "Vô Thường"