Vô Tình

Tác giả:

Vô Tình


 Bùi Sim SimAi vô tình có biết 
Một vì sao trên trời 
Giữa mêng mang câm lặng 
Lẻ loi buồn, chơi vơi… 

 


Thảo luận cho bài: "Vô Tình"