Vợ tôi

Tác giả:

Vợ tôi

 Bút Kòm


Vợ tôi hơn cả ông Giời
Những điều tôi nói bà thời chẳng … ” ke ”
Rằng tôi lý lẽ khó nghe
Khác gì ruồi muỗi vo ve nhức đầu
Buồn mồm không biết để đâu
Ðêm nằm nhắm mắt lầu nhầu mình thôi
Ngờ đâu bà nhỏm dậy ngồi
Ghé tai cho rõ nghe tôi nói gì

Bi giờ muốn nhắn điều chi
Tôi vờ mê ngủ thầm thì một hơi
Bà nghe chẳng sót một lời …

 

Thảo luận cho bài: "Vợ tôi"