Với nó

Tác giả:

– Mẹ tao căm thù mày!
Tôi nghĩ như thế
Khi nó đang ở trên trời
Và tôi thì đang nhằm vào nó.

Mình sẽ nhìn vào mắt nó mà nói
– Em tao căm thù mày!
Tôi nghĩ như thế
Khi nó đang đùn từ ra từng quả bom
Còn tôi đang bắn nó.

Mình sẽ nhìn vào mắt nó mà nói
– Những mầm cây nẩy từ đất này căm thù mày!
Tôi nghĩ như thế
Khi nó đang sa xuống một lùm tre
Lùm tre như muốn đâm vào nó.

Con mắt nó ánh lên rằng
Nó cũng có mẹ, có em
Chao! Con mắt nó
Lúc này ánh lên
Những điều thật đáng xấu hổ
Và máu nó
Rỉ đỏ một ống quần,

Không phải bị trói rồi nó không là giặc nữa
Nhưng với nó
Tôi cũng chẳng muốn nói làm gì!

Thảo luận cho bài: "Với nó"