Vời Vợi

Tác giả:

Vời Vợi

 Hoa Nắng


Vời vợi thế là nghìn trùng cách biệt
Ðêm trở trăn nghe vũ trụ gọi buồn
Em-cỏđại ngậm giấu lời tha thiết
Òa nghẹn lòng, rơi vỡ những hạt sương

Vời vợi thế làm sao chia sẻ hết
Ngày nắng mưa hay gió bão mịt mù
Lặng lẽ trôi theo dòng đời mỏi mệt
Vẫn bóng hình ẩn hiện giữa hoang vu

Vời vợi thế giữa cuộc đời hữu hạn
Dấu tìm nhau hoang phế phủ rêu mờ
Mộng xưa mơ tìm được vì sao lạc
Ðành thôi giờ xếp lại với hồn thơ

Vời vợi thế nhưng vẫn là hiện hữu
Nửa vầng trăng từ độ ấy võ vàng
Mai khoác áo rời xa thời thiếu nữ
Nửa trăng nào còn giữ cuối tim hoang

 

Thảo luận cho bài: "Vời Vợi"