Vôi

Tác giả:


Vôi tức là chất bột do đá (limestone) hay võ sò ốc hâm (nung) rạ Vôi có thể có hai màụ Vôi đỏ và vôi trắng. Vôi trằng thường được nhân gian nhằc đến vì cái màu bạc trắng.

“Có phải duyên nhau thì thắm lại
Đừng xanh như lá, bạc như vôi” (Hồ Xuân Hương)

Vôi trộn với nước trở thành sền sệt mà tên hóa học là calcium hydroxide.
*
Ở VN khi ăn trầu, người ta thường ăn đệm thêm miếng vỏ cây (thường dùng làm rễ cây đay) hay thứ hột mâỵ

Về cách ăn trầu, người VN thường quệt vôi vào lá trầu rồi têm lại từng miếng ( gọi là khẩu trầu theo
tiếng Bắc). Lúc ăn đút miếng hay khẩu trầu vô miệng rồi sau đó mới đút miếng cau vào. Têm trầu là một nghệ thuật khéo dở tùy người. Tùy theo lượng vôi quét trên lá trầu, người ta gọi là trầu mặn hay trầu lạt.

Cách thức têm trầu có nhiều kiểu: cánh phượng, cuốn sổ (cuốn lại), miếng ngói (gói lại thành hình vuông). Cách têm trầu thường thường được mô tả qua câu đố như sau:

“Trong trắng, ngoài xanh
Ở giữa đóng đanh, hai đầu trống hổng”

Tức là bỏ vôi trắng trong lá trầu xanh rồi cuốn lại, cuối cùng cuống trầu đâm vào giữa để lá khỏi bung ra, trầu thường chỉ được têm lúc nào sắp ăn hay mời khách. Têm để lâu thì héo.

“Con quạ nó đứng đầu cầu
Nó kêu bớ má têm trầu khách ăn” 

 

Thảo luận cho bài: "Vôi"