Vọng Âm

Tác giả:

Vọng Âm

 thangtram


Vọng âm từ núi

lẫn vào tiếng chim

vọng âm từ phố

rã rời nhịp tim

vọng âm từ đêm

trăng rơi chầm chậm

vọng âm từ biển

ngàn đời sóng lăn

Chào những vọng âm

tù mù hy vọng

chào những vọng âm

ngỡ ngàng tuyệt vọng

nửa đêm rì rầm…

 

Thảo luận cho bài: "Vọng Âm"