Vọng Âm

Tác giả:

Vọng Âm

 Vọng Âm


Níu hai tay gió đời rát mặt
mở cánh cửa khuya quá khứ buồn
bình minh vẫn đợi mù cơn lốc
một lối đi về hai ngã – chia…

Lá hát mùa khô – rừng đang hát
đi giữa muôn loài gọi cố hương
ai biết phượng rơi mùa hoa trước
để bước – sau về – tóc nhuốm sương…

Vọng Âm
(MKV)

 

Thảo luận cho bài: "Vọng Âm"