Vọng Cố Ðô

Tác giả:

Tha thiết
3/4

Hà Nội ơi ! Xa cách muôn trùng dương
Những lúc sương chiều xuống
Tìm đâu bóng Hồ Gươm lòng bao mến thương
Hà Nội ơi ! Như cánh chim ngàn phương
Ta sống trong sầu thương
Từ nay vắng Hồ Gươm lòng bao vấn vương
Rồi khi nắng tắt dần chuông chiều buông
Gió mang nắng Thu về sầu vương
Ðây kiếp giang hồ
Gửi tình quê hương trong tiếng ca
Hà Nội ơi ! Thôi cách xa từ nay
Bao mái xưa đầm ấm
Chìm trong tiếng lòng ta hoài hương thiết tha

Hà Nội ơi ! Xa cách muôn trùng dương
Những lúc sương chiều xuống
Tìm đâu bóng Hồ Gươm lòng bao mến thương
Hà Nội ơi ! Như cánh chim ngàn phương
Ta sống trong sầu thương
Từ nay vắng Hồ Gươm lòng bao vấn vương
Rồi khi nắng tắt dần chuông chiều buông
Gió mang nắng Thu về sầu vương
Ðây kiếp giang hồ
Gửi tình quê hương trong tiếng ca
Hà Nội ơi ! Thôi cách xa từ nay
Bao mái xưa đầm ấm
Chìm trong tiếng lòng ta hoài hương thiết tha
Khi ta ra đi ..
Lòng mang niềm nhớ ….

Tài liệu tham khảo:
Tập Nhạc Tuyển 1: “Tình Yêu và Quê Hương”
Văn Phụng – Ðan Thọ – Nhật Bằng – Nguyễn Túc
Ấn hành tháng Giêng 1996 tại Arlington, VA. USA

Thảo luận cho bài: "Vọng Cố Ðô"