Vòng đai vương miện

Tác giả:

Bạo lực cười lên một chuỗi dao
Sáng choang vương miện giữa trời sao
Một mai Trái Đất này tan vỡ
Há bởi Vòng Đai Phóng Xạ nào!
(5-9-63)

Thảo luận cho bài: "Vòng đai vương miện"