Vòng Đời

Tác giả:

Vòng đời có mấy ai hay Trăng mờ trăng tỏ sao bay sao dời
Gieo chi sầu đau sầu đau gió bão lỡ mai trả lại nước mắt thương đau Dù…
(Dù) rằng số kiếp long đong Nhưng lòng vẫn rõ đục trong vơi đầy
Bên nhau vượt qua từng cơn vất vả nhau đêm ngày muối mặn gừng cay
Cuộc đời mong manh đời xoay nhanh Giàu nghèo xin chớ đo lừơng
Một đời phong ba Một thời đi qua (đã xa) ngậm ngùi biết bao buồn vui.

Thảo luận cho bài: "Vòng Đời"