Võng Đưa Tình Cũ

Tác giả:

Đong đưa sợi nhớ bay bay
cho đêm là đêm mộng rớt
cho ngày là ngày mây tan.
Đong đưa chiếc lá thu tàn
cho xanh bím tóc
cho vàng heo may.
Đong đưa một giấc chim bao
say hương là hương mộng biếc
hương vào là vào duyên em
Đong đưa trong tiếng kinh cầu
cho câu ước nguyện mái đầu thủy chung.
Đong đưa giấc ngủ trong nôi
ngày xưa mẹ hát à ơi ví dầu,
Bây giờ chim lạnh vườn ngâu
nằm nghe chim hót bên cầu nỉ non.
Đong đưa bụi trúc bên song
cho em là em thổi sáo bên dòng là dòng sông xưa
đong đưa chiếc võng ru tình
ru câu tan hợp cho mình có nhau.

Thảo luận cho bài: "Võng Đưa Tình Cũ"