Vọng Nam Quan

Tác giả:

2002
Ải Nam Quan ơi ta đã mất tên em
Như một phần hồn tự nghìn năm
Lòng ta đau như ai đem dao
Xé nát da non cứa trên thịt gan

Rừng chiều nay trong cơn gió bấc thê lương
Như trăn trở một giòng sử đắng
Hằn trên mỗi vách đá trơ sương
Tiếng thét oai phong của thời liệt anh

Gió hú vào hồn
Cho ta hận buồn
Sương rơi nghìn trùng
Giá buốt mịt mùng

Lời Phi Khanh sao vẫn thoảng thốt đau đây
Suối vẫn cuộn chảy từng nhịp máu
Ai bây giờ là kẻ tội đồ hiến dâng người

Ai đem hình hài
Giang Sơn đọa đày
Cho thân lìa cành
Cho cây lìa đất
Cho ta lìa cội
Như sông bỏ nguồn

Ta nghe tủi nhục dâng vào lòng
Từ nghìn xưa qua bao nhiêu giấc phong ba
Em kiêu hùng trơ gan tuế nguyệt
Gọi tên nhau rừng chiều hôm nay ngập nuối tiếc thương

Thảo luận cho bài: "Vọng Nam Quan"