Vòng Nhẫn Cưới

Tác giả:

Vòng nhẫn cưới đó em đeo, 
thôi hết từ đây mơ mộng rồi, 
Em vui tất cả bao nhiêu, 
có bằng khối sầu em để, 
Anh chúc mà nghe lòng hoang liêu

Vòng nhẫn cưới đó cao sang, 
đưa đón kiệu hoa đang sẵn sàng, 
mai em xóm nhỏ sang ngang, 
xin Trời cho thuyền xuôi mái, 
để em về bến mộng giàu sang 

Em ơi! Tình yêu bây giờ, 
nếu không dang dở làm sao trọn đời nhớ em, 
làm sao có một lần gặp gỡ, 
nếu không dang dở làm sao còn một lần từ ly 

Vòng nhẫn cưới đó em ơi, 
thôi nhé nghìn thu vĩnh biệt rồi, 
đêm nay uống để em vui, 
rượu hồng mặc tình em rót, 
uống cho người thấy lòng đẹp đôi

Thảo luận cho bài: "Vòng Nhẫn Cưới"