Vọng Phu

Tác giả:

Em đứng đây chờ đã rất lâu
Mười năm văng vẳng giấc mơ đầu
Anh ở tận đâu từng đêm lạnh
Có biết em buồn tận đêm thâu

Em đứng đây chờ đã rất lâu
Mười năm đau tủi xót xa ngần
Anh ở rừng sâu đời lao ngục
Có biết từng đêm em nguyện cầu

Em đứng đây chờ đã rất lâu
Mười năm cay đắng lệ mưa Ngâu
Thân anh tan nát vì thua trận
Lòng em quặn thắt một biển đau

Em đứng đây chờ đã rất lâu
Mười năm ôi thoảng chốc qua vèo
Vượt thoát bạn anh tìm đến kể
Mãi mãi từ nay anh chẳng về

Em đứng đây chờ thêm một đêm
Để tưởng rằng anh bước vào thềm
Vòng tay em ấm dìu anh lạnh
Không gian bao phủ giấc êm đềm

 

Thảo luận cho bài: "Vọng Phu"