Vòng quay

Tác giả:

Em híp hốp anh nhịp theo chẳng lại
Thở thương mình tình phải vòng quay

Thảo luận cho bài: "Vòng quay"