Vòng Sầu

Tác giả:

(Nhạc viết cho phim Tình Án)

Chiều hoàng hôn con sáo dìa đâu, dìa đâu nhặt vết thương lòng.
Buồn ơi, ngày đó quen chi, bây giờ dìm theo bóng mưa.
Héo hắt cơn mê, đèn chông đếm thương duyên phận
Đảo điên đoạn đời, mang nỗi lòng mộng ước phù du.!

Gío đưa mộng tham lở lầm, niềm cay đắng ăn năn.
Rong ruổi cơn mê đời, khát vọng ngỏ dìa đáy sâu.
Rồi mai lòng dại khờ, gánh nỗi đau thân tàn.
Cõi trăm năm bẻ bàng, thôi hết rồi xa biệt tình tang.!!

Vòng sầu ai thắt nợ vương, từ khi người đến giăng sầu.!
Từng đêm mòn mỏi canh thâu, mê đời sa chân bể dâu.
Nước mắt thiên thu, đừng quên ngãi nhân sâu đậm.
Hiếu dâng đạo người, thôi chớ vì mộng cõi phù vân.!!

Thảo luận cho bài: "Vòng Sầu"