Vọng Tây Hồ hoài hữu

Tác giả:

Phong cảnh Tây Hồ chẳng khác xưa
Người đồng châu trước biết bao xa
Nhật Tân đê lở nhưng còn lối
Trấn Bắc rêu phong vẫn ngấn thơ
Nọ vực Trâu Vàng trăng nhạt bóng
Kìa non Phượng Đất khói tuôn mờ
Hồ kia thăm thẳm sâu dường mấy
So dạ hoài nhân chửa dễ vừa
(Bản khắc 1914)

Theo bản khắc thì tựa đề là chữ Hán Vọng Tây Hồ hoài hữu(Ngắm Tây Hồ nhớ bạn), phần thơ là chữ Nôm.

Khảo dị: bản Xuân Hương thi vịnh
– Tựa đề: Tây Hồ
– Câu 2: Người đồng châu trước biết bao giờ
– Câu 3: Nhật Chiêu đê lở nhưng còn lối (tên cổ của Nhật Tân)

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008

Thảo luận cho bài: "Vọng Tây Hồ hoài hữu"